Katalog Lahti Pro

INFORMACJE OGÓLNE!!! 1. Firmie Profix przysługują wyłączne autor- skie prawa majątkowe do niniejszego katalo- gu i żadna jego część nie może być używana, ani w formie powielanej, ani w formie elek- tronicznej, ani żadnej innej bez uprzedniej pi- semnej zgody firmy Profix. 2. Firma Profix zastrzega sobie prawo do do- konania w każdym momencie dowolnych zmian w katalogu włączając w to zmiany spe- cyfikacji technicznej wyrobu, jego koloru, wy- miaru, opakowania, itp. 3. Wszystkie informacje, wymiary, zdjęcia, itp. zamieszczone w katalogu są umieszczone w nim w najlepszej wierze, ale ich dokładność nie jest gwarantowana i może ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Profix nie ponosi od- powiedzialności z tego tytułu. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! 1. PROFIX принадлежат исключительные авторские права к предложенному каталогу. Ни одна из частей каталога, в печатной, электронной или какой нибудь форме не может быть использована без предварительного письменного согласия PROFIX. 2. PROFIX имеет право внести любые изменения в каталог, в том числе изменения технической спецификации, цвета, размеров и упаковки товара. 3. Размещая в каталоге информацию, размеры, снимки и т.п. мы не преследовали цели ввести кого-либо в заблуждение, но их соответствие не гарантируется и может быть изменено без предупреждения. За возможные изменения наша компания ответственности не несет.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcwODY4